Hrad Devín je magickou dominantou Slovenska

Hrad Devín je magickou dominantou Slovenska

Devín píše svoje dejiny už 7000 rokov. Jeho základy boli položené na brale pri sútoku riek Dunaja a Moravy. A zostali stáť aj po tom, ako francúzski vojaci vyhodili hrad do vzduchu. V jeho troskách sa však vznietila slovenská hrdosť, ktorá viedla k slobode slovenského národa.

Hrad Devín je opradený mnohými povesťami. Či už sú podložené skutočnosťou, alebo iba výplodom ľudskej fantázie, na tom nezáleží. Môže vám však rozprávať o najstarších dejinách života na Slovensku, ktoré sa výrazne podpísali na našej budúcnosti. Právom dostal označenie, že je magický, majestátny aj prekrásny.

Z ruky do ruky

Už v rímskom období sa ozýval hradný areál životom. V 9.storočí tu Slovania vybudovali veľkomoravskú pevnosť. Ani po rozpade Veľkomoravskej ríše nezanikol život na hrade. V 13.storočí sa Devín stal kráľovským hradom a slúžil ako pohraničná pevnosť Uhorského kráľovstva. Neskôr prešiel do vlastníctva Rakúšanov, až sa dostal začiatkom 15. storočia do rúk Mikuláša Gorjanského, ktorý pochádzal zo šľachtického rodu zo Slovónska. Ten sa postaral o zdokonalenie opevnenia horného hradu, postavil gotický obytný palác a postupne vybudoval aj opevnenie dolnej časti a západnú vstupnú bránu. Ako to už s hradmi bývalo, boli dobývané, prechádzali od vlastníkov k vlastníkom. V 16. storočí vlastnili hrad Bátoriovci, v 17. storočí zas Pálfiovci. 

Vyhodený do povetria

Počas Rákociho protihabsburgského povstania hrad ešte úspešne odolával útokom, no v roku 1809, keď napoleonské vojská dobývali Bratislavu a okolie, ho francúzski vojaci podmínovali a vyhodili do vzduchu. Pálfiovci o hrad stratili záujem a ruina zostala pustá. Krátko na to hradby Devína začali znova ožívať a stali sa miestom stretnutí národného obrodenia a slovanského odboja za slobodu. 

Hrad Devín
Pozostatky hradu Devín

Štúrovci na hrade

Devín je reálne spojený s témou sloboda, po ktorej slovenský národ v dávnej minulosti zatúžil. Predchádzali tomu dejiny našich predkov na mieste, kde dnes zostali ruiny hradu. Národná kultúrna pamiatka je významnou archeologickou lokalitou a pritiahla aj pozornosť slovenských velikánov, ktorí sa zaslúžili o formovanie slovenského moderného národa.  Ľudovít Štúr spolu so svojimi stúpencami sa v nedeľu 24. apríla 1836 vybrali do útrob hradu. Táto pamätná vychádzka im priniesla slovanské mená, ktoré prijali a verejne ich používali. Napríklad Ľudovít Štúr si osvojil ku krstnému menu Velislav a Jozef Hurban zas prijal slovanské meno Miloslav. Štúrovci v službe slovenského národa takto spečatili svoj boj za slobodu.

História nie je otrava

Takýto názov nesie expozícia, ktorá je návštevníkom na hrade momentálne k dispozícii.Dejiny v kockách priblížia 7000 rokov histórie hradu Devín a to len na niekoľkých metroch štvorcových. Výstava vznikla so zámerom vzbudiť záujem o dejiny a priblížiť návštevníkom historické míľniky tohto miesta. A to hravo a interaktívne, s cieľom zapojiť do tém deti aj dospelých. Pre návštevníkov takto vznikla možnosť dostať sa do minulosti a za pár minút prejsť dejinami až do prítomnosti, pričom sa deti môžu zapojiť do rôznych hier, napríklad aj stredovekej bitky.

Loďou proti prúdu na hranice

Pokiaľ ste dostali chuť na cestu históriu v novom šate a to tak, aby vás dejiny neotravovali, ale boli pre vás príťažlivé, dostať sa k hradu je jednoduché. Autobusy premávajú z Bratislavy do prímestskej časti Devín pravidelne. Autom sa dostanete na parkovisko, ktoré leží tesne pod bralom. Výlet na hrad si môžete dopriať aj vo veľkom štýle. Nasadnúť na loď v prístavisku v centre Bratislavy a nechať sa uniesť proti prúdu Dunaja až na breh pod hradby Devínu, kde vás privíta pamätník Brána slobody, ktorý vám pripomenie, že žijete v slobodnej krajine. 

Hrad Devín nad sútokom riek Dunaj a Morava

slowensko.sk