Slavín – slovenská Socha slobody

Slavín – slovenská Socha slobody

Slavín je najväčší pamätník v strednej Európe s obdivuhodnou výškou 52 metrov. Je tu pochovaných 6845 vojakov Sovietskej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Bratislavy počas druhej svetovej vojny.

Mohutný vojnový pamätník, ktorý pripomína oslobodenie mesta vojakmi Červenej armády v roku 1945, je vidieť z veľkej časti Bratislavy. Stojí na prominentnom mieste najdrahšej vilovej štvrte a patrí medzi dominanty mesta. Je vojenským cintorínom sovietskych vojakov, ktorí bojovali za mesto a okolitý región. Schodiskom sa vystupuje k cintorínu so šiestimi hromadnými a 278 individuálnymi hrobmi. Centrálny obelisk má 39 metrov a na jeho vrchu je postavená 11 metrová socha sovietskeho vojaka vztyčujúceho vlajku. Steny základu zobrazujú názvy všetkých slovenských miest, ktoré boli Červenou armádou oslobodené. Odmenou pre návštevníka je nádherný výhľad na mesto a park s drevinami privezenými zo Sovietskeho zväzu.

Tajné priestory pod Slavínom 

Mnohí vôbec nevedia, aké tajomstvá Slavín ukrýva. Pod monumentom sú priestory pre verejnosť neprístupné. Kvôli zlej izolácii sem presakovala voda a v kombinácii s minerálnymi látkami vytvorila skutočné kvaple. Dnes je priestor zrekonštruovaný a slúži ako dočasný sklad starých sôch.

Slavín v noci
Nočný Slavín

Socha psychiatra

Socha na Slavíne nezobrazuje až tak úplne sovietskeho vojaka, ako by sa mohlo zdať. Mladý študent medicíny, Pavol, si popri škole privyrábal rôznymi spôsobmi. Pohyboval sa v umeleckých kruhoch a poznal sa so sochárom Trizuljakom, autorom sochy víťazstva. V požičanej uniforme z divadla mu niekoľko mesiacov pózoval a zarobil si 3000 korún. V tvári mu chýbali typické ruské črty, ale s tým si umelec poradil. Príbuzní uznávaného slovenského psychiatra Pavla Hlubockého pri pohľade na Slavín na neho ešte stále spomínajú.   

slowensko.sk