Svetoznáma vinohradnícka oblasť Tokaj sa z väčšej časti nachádza v Maďarsku, šestina územia však leží na Slovensku - v katastroch o...