Banská Štiavnica a jej stredoveké dominanty

Banská Štiavnica a jej stredoveké dominanty

Banská Štiavnica bola zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO v roku 1993. V stredovekom centre baníctva vyrástli mnohé renesančné budovy a paláce, v 16.storočí kostoly, námestia, Starý zámok a Nový zámok. Oba zámky dnes patria Slovenskému banskému múzeu a sú prístupné verejnosti.

Starý zámok je kamennou kronikou Banskej Štiavnice. Tvorí ho komplex budov, nikdy však nebol sídlom šľachty. Jeho jadrom je románsky kostol Panny Márie z 13. storočia, ktorý v 15. storočí prebudovali v gotickom štýle. Krátko po rekonštrukcii ho však prebudovali znova – na obrannú protitureckú pevnosť. Klenbu nad hlavnou loďou zbúrali, čím vzniklo nádvorie, bočné lode chrámu zamurovali. Z vnútorného nádvoria teda vidieť gotické klenby, zvonku však renesančné okná. Zosilnili obvodové múry, vytvorili delové strieľne a na všetky štyri nárožia pridali charakteristické pozorovateľne.

Starý zámok v Banskej Štiavnici

Vývoj mesta zachytený v kameni

Dominantou zámku je pôvodne gotická hradná veža s podjazdom. Dnes už má barokový vzhľad, ktorý dostala pri prestavbe na zvonovú vežu v 18. storočí. Súčasťou opevnenia areálu je karner sv. Michala, teda kostnica, do ktorej vkladali nezotleté kosti vybrané pri kopaní nových hrobov. Zaujímavá je aj gotická hranolovitá štvorpodlažná veža nazývaná Himmelreich kaplnka, ktorú využívali ako mučiareň. Je v nej dereš, okovy aj drevené prične a na stenách sú zachované kresby žalárnikov. Ešte v 60. rokoch 19. storočia v nej držali politických väzňov.

Keďže pôvodný kostol a kaplnka sú najstaršími stavbami v meste a postupné prestavby dokumentujú románsky, gotický, renesančný aj barokový výtvarný sloh, je v kameni zachytený vývoj Banskej Štiavnice ako v kronike. Okrem archeologickej expozície z histórie mesta sú v múzeu inštalované originály barokového súsošia sv. Trojice z banskoštiavnického námestia, prezentácia najznámejších remesiel regiónu, alebo inštalácia hodnotných kovaných a liatinových krížov.

Delo proti sedemhlavému drakovi

Do systému protitureckej vojenskej sústavy patril aj Nový hrad, tiež známy pod názvom Nový hrad, Panenský, alebo Dievčenský hrad. Týči sa na Frauenbergskom kopci a je jednou z výrazných dominánt Banskej Štiavnice. Plnil funkciu strážnej veže – vartovky. Signalizačná sústava, ktorej bol hrad súčasťou, siahala od Levíc po Ľubietovú.

Po skončení tureckých vojen slúžil ako skladisko pušného prachu pre banskoštiavnické baníctvo, neskôr tu sídlila protipožiarna hliadka a hasiči v ňom bývali až do polovice 20. storočia. Z jeho horného podlažia je panoramatický výhľad na Banskú Štiavnicu. Expozícia je venovaná bojom proti Turkom a medzi najvzácnejšie exponáty múzea patrí sedemhlavňové delo zo 16. storočia, takzvaný organ.

Banská Štiavnica
Pohľad na Štiavnicu s jej domaninantami
slowensko.sk