Štiavnická kalvária patrí medzi najkrajšie sakrálne stavby

Štiavnická kalvária patrí medzi najkrajšie sakrálne stavby

Štiavnická kalvária je dokonale premyslená súhra architektúry, sochárstva, maliarstva a umeleckého remesla v jednote s prírodným prostredím vtiahne návštevníkov do príbehu Ježišovej poslednej cesty.

Kalvária je výnimočná svojim neobvyklým usporiadaním kaplniek, keďže bežne majú štrnásť zastavení. Začínajú odsúdením Krista pred Pilátom a končia Božím hrobom. Štiavnická kalvária má 17 zastavení a začína už v Nazarete, odkiaľ Ježiš odchádza, aby začal svoje dielo vykúpenia. Táto výnimočnosť kalvárie spolu s jej citlivým súladom s prírodným prostredím je dôvodom jej obľúbenosti medzi pútnikmi i bežnými návštevníkmi mesta.

Kalvária
Architektonický komplex tvoria okrem 17-tich zastavení aj tri kostoly – Dolný kostol, Sväté schody a Horný kostol

Baroková, ale neokázalá

Komplex sakrálnych objektov na strmom kopci Scharffenberg bol vybudovaný z darov bohatých ťažiarov, hodnostárov i jednoduchých baníckych rodín. Kalváriu slávnostne vysvätili presne o sedem rokov od začatia prác – 13. septembra 1751. Hoci Štiavnická kalvária vznikala v čase vrcholiaceho baroka, architektúra jej stavieb je striedma a dekoratívnosť umiernená, čo pútnikovi umožňuje, aby sa sústredil na pašiový dej. Silu výpovede umocňovalo aj realistické stvárnenie výjavov v podobe veľkorozmerných reliéfov a dramaticky vystupňovala záverečná scéna ukrižovania, vytvorená zo sôch v životnej veľkosti s figurálnymi maľbami v pozadí.

Architektonický komplex tvoria okrem 17-tich zastavení aj tri kostoly – Dolný kostol, Sväté schody a Horný kostol – zastavenie Žalár (Ecce homo) a Svätý hrob. Po ľavej strane sú kaplnky zachytávajúce posledné udalosti Ježišovho odsúdenia a umučenia a vrcholia v Hornom kostole s výjavom jeho ukrižovania. Obchádzajúc Svätý hrob sa potom pútnici vracajú popri kaplnkách stvárňujúcich sedem bolestí Panny Márie. Celá púť sa završuje nad Dolným kostolom pri Súsoší Sedembolestnej.

Výhľad na kalváriu
slowensko.sk