Park tmavej oblohy Poloniny – blízko ku hviezdam

Park tmavej oblohy Poloniny – blízko ku hviezdam

Ako sa deň strieda s nocou, tak aj ľudia, živočíchy a rastliny potrebujú cez deň svetlo a v noci úplnú tmu. Avšak úplne prirodzená nočná tma už na Slovensku neexistuje, väčšina miest je totiž zasiahnutá svetelným znečistením. Našťastie sa nájdu miesta, kde je svetelné znečistenie minimálne a jedným z nich sú Poloniny na východe Slovenska, kde nájdete Park tmavej oblohy Poloniny.

Park tmavej oblohy Poloniny

Vyhlásený bol 3. decembra 2010 pri príležitosti Medzinárodného roku biodiverzity 2010 ako prvá oblasť tmavej oblohy na Slovensku a zároveň 20. park tmavej oblohy na svete. Jeho cieľom je informovať ľudí o výnimočne zachovanom nočnom prostredí na tomto území, vzdelávať, propagovať a ochraňovať prírodne tmavú nočnú oblohu. 

Národný park Poloniny patrí medzi najmenej navštevované národné parky na Slovensku a zároveň sa táto oblasť vyznačuje malou hustotou osídlenia. Preto aj vplyv človeka na danú oblasť je minimálny.

Park poskytuje najkvalitnejšie podmienky na nočné pozorovanie oblohy. Z oblasti je dobre viditeľná Mliečna cesta a bez ďalekohľadu môžeme vidieť až 2000 hviezd, pre porovnanie z miest vidíme 200 a z veľkomiest len 20 hviezd. Za dobrého počasia je vidieť aj výnimočne viditeľné objekty a úkazy ako sú zodiakálne svetlo, pás a protisvit. 

Park tmavej oblohy Poloniny - Observatórium na Kolonickom sedle

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle

Súčasťou Parku tmavej oblohy je astronomické observatórium na Kolonickom sedle, ktoré leží medzi obcami Kolonica a Ladomirov. Výnimočná kvalita oblohy predurčuje observatórium k získavaniu kvalitných vedeckých údajov a k rozvoju astroturistiky. Keďže disponuje aj ubytovacími kapacitami, môžete v ňom stráviť noc pozorovaním hviezd. 

Observatórium je detašovaným pracoviskom Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Počiatky siahajú do roku 1986, kedy si toto miesto vyhliadli humenskí hvezdári na pozorovanie prechodu Merkúra cez slnečný disk. Pohľad na hviezdami posiatu oblohu ich presvedčil, aby tu vybudovali astronomickú pozorovateľňu.

Hlavným prístrojom je Vihorlatský národný teleskop s priemerom hlavného zrkadla až 1 m, ktorý je druhý najväčší na Slovensku. Okrem neho sa tu nachádza ešte ďalších päť teleskopov. V areáli je vybudované aj planetárium, v ktorom je možné premietať hviezdnu oblohu, ale aj rôzne filmy. V observatóriu sa pravidelne konajú rôzne vzdelávacie aktivity. 

Park tmavej oblohy Poloniny - Observatórium na Kolonickom sedle - Vihorlatský národný teleskop
slowensko.sk