Slovenské more čaká na znovuobjavenie

Slovenské more čaká na znovuobjavenie

Zemplínska šírava zažila éru slávy i úpadku. Pred tridsiatimi rokmi ju navštevovalo milión turistov ročne, dnes len stotisíc. Podmienky pre letný  relax sa pritom neustále zlepšujú.

Zemplínska šírava je podľa plochy druhou najväčšou vodnou priehradou na Slovensku s rozlohou 33 km2 a maximálnou hĺbkou 14 metrov. Leží v teplej klimatickej oblasti. Priemerne viac ako päťdesiat letných a sto slnečných dní v roku vytvára veľmi priaznivé podmienky na kúpanie, vodné športy, rybolov, cykloturistiku a pešiu turistiku v okolitých Vihorlatských vrchoch. Východná časť vodnej plochy je chránenou ornitologickou lokalitou európskeho významu.

Voda vhodná na kúpanie

Vodnú nádrž pre ochranu pred záplavami a zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy vybudovali v rokoch 1961 – 1965 a zásobuje ju voda z rieky Laborec. Okamžite sa však stala lákadlom pre turistov a obľúbenou letnou destináciou v socialistickom Československu. Postupne na jej brehoch vzniklo sedem rekreačných stredísk, ale výrazne sa zhoršila kvality vody, čo zapríčinilo úpadok sľubne sa rozvíjajúceho cestovného ruchu. Postupom času sa kvalita vody začala postupne zlepšovať a dnes už je opäť vhodná na kúpanie. Štrkový vstup do vody má iba stredisko Medvedia hora.

Atrakcie pribúdajú

Zvýšila sa aj kvalita služieb. V roku 2003 vybudovali v strediskách Kaluža a Klokočov bazény, na polostrove Medvedia hora vznikol aquapark a wellness Thermalpark Šírava. Počas sezóny vyráža z prístavu Hôrka na 45-minútovú vyhliadkovú plavbu pozdĺž rekreačných stredísk Medvedia hora, Kaluža, Kamenec a Paľkov loď Zemplín. Jachtklub Šírava poskytuje denné a nočné vyhliadkové plavby po celej ploche šíravy s možnosťou slnenia, kúpania, alebo rybárčenia. Z Hôrky, Medvedej hory a Kamenca sa môžete vydať po turistickom chodníku aj k neďalekému Vinianskemu jazeru či na Viniansky hrad.

Plachetnice na Zemplínskej Šírave
slowensko.sk