Múzeum oravskej dediny Zuberec

Múzeum oravskej dediny Zuberec

Skanzeny nám poskytujú pohľad do minulosti a pocit vžitia do životov našich predkov. Skanzen Zuberec a teda Múzeum oravskej dediny patrí medzi najkrajšie slovenské skanzeny. Rozprestiera sa na ploche 80 000 m2 krásnej oravskej prírody v podhorí Západných Tatier – Roháčov v časti Zuberec – Brestová

Skanzen sa začal budovať v roku 1967 a sprístupnený bol v roku 1975. Pôvodne na mieste dnešného múzea nestál žiadny dom, väčšina objektov bola rozobraná, prevezená, ošetrená a nanovo poskladaná. Niektoré stavby sú postavené ako kópie alebo vedecké rekonštrukcie. Pôvodne bolo vytypovaných 200 objektov ľudovej architektúry, z ktorých sa vybralo 56 stavieb z rôznych regiónov Oravy

Múzeum oravskej dediny
Múzeum oravskej dediny

V skanzene nájdete 5 rôznych častí

Múzeum je rozložené do piatich celkov – Dolnooravský rínok, Hornooravská ulica, Goralské lazy, Mlynisko a drevený gotický kostol sv. Alžbety Uhorskej zo začiatku 15. storočia, ktorý je dominantou celého skanzenu. Skrz celý skanzen preteká potok Studená, ktorý oddeľuje jednotlivé časti.

Dolnooravský rínok je prvou časťou múzea, do ktorej hneď vstúpite a predstavuje typ zemianskej osady s námestím, ktoré slúžilo ako trhové miesto. Pre túto časť Oravy boli charakteristické stavby omietnuté hlinou a bielené vápnom. Omietka zlepšovala izolačné vlastnosti, ale zároveň vyzerali domy ako vybudované z pevného materiálu. Súčasťou tejto časti múzeu je Zemianska kúria Meškovcov, kde v zadnej časti bola umiestnená súkromná latinská škola, v ktorej sa vzdelával aj slovenský básnik P.O.Hviezdoslav.

Oravské zemianstvo

Ďalšou časťou múzea je Hornooravská ulica, ktorá reprezentuje ulicové typy sídel s radovou zástavbou. Pre jednu usadlosť bola vymeraná raľa – zem, z ktorej bolo treba zemepánovi odovzdávať dávky. Takto sa pozdĺž cesty budovali domy, dvory sa zužovali a vznikala radová zástavba, ktorá je charakteristická pre mnoho oravských dedín. V tejto časti sa nachádza Šoltýsky dom, ktorý je rozlohou najväčším domom v múzeu. Slúžil nielen pre život rodiny, ale aj pre dedinské spoločenstvo. V najväčšej izbe bola úradovňa šoltýsa – richtára. Zaujímavou stavbou je aj plátennícka kúria rodiny Paliderovcov, ktorá charakterizuje začiatky budovania prvých panských domov z tvrdého materiálu. 

Z Hornooravskej ulice vystúpate do najvyššie položenej stavby a zároveň dominanty skanzena – Kostola sv. Alžbety Uhorskej, súčasťou ktorého sú fragmenty z jeho pôvodného zariadenia. Pôvodný kostol bol postavený v 15. storočí ako filiálka rímsko-katolíckej farnosti vo Veličnej. Okolo kostola môžete vidieť náznaky hradieb, ktoré mali obrannú funkciu. Počas vojnového nebezpečenstva totiž nachádzali ľudia útočisko v kostoloch.

Kostol sv. Alžbety Uhorskej
Kostol sv. Alžbety Uhorskej

Z kostola pokračujete do časti Goralské lazy, s ktorými je späté obhospodarovanie pôdy vo vzdialenejších horských oblastiach na severe regiónu, kde si osadníci stavali sezónne obydlia. Potreba rozširovať poľnohospodársku pôdy súvisela s rastúcim počtom obyvateľov koncom 17. storočia. V tejto časti nájdete Šoltýsky dom s izbou, ktorá patrila k najväčším v obci, schádzali sa v nej dievčatá a ženy na priadky, páračky a ďalšie domáce práce, ale aj drevorubačsko-pastiersku usadlosť, salašnícku kolibu, či zvonicu.

Posledná piata časť skanzenu sa nachádza na toku potoka Studená. Súčasťou privilégií šoltýsov bolo právo vybudovať a používať mlyn a valchu na úpravu súkna, ktoré boli funkčné ešte do 50. rokov 20 storočia. 

V múzeu nájdete aj ďalšie technické pamiatky ako plátennický mangeľ na hladenie modrotlače, olejáreň, hrnčiarsku pec a ďalšie. Gazdovskú atmosféru dotvárajú políčka s tradičnými úžitkovými plodinami a chovom domácich zvierat.  

Pôvodné vybavenie domu

Múzeum patrí medzi najkrajšie miesta na Orave, ktoré stojí za návštevu počas každého ročného obdobia, je totiž otvorené celoročne. Do múzea sa môžete dopraviť autobusom, autom i peši. Pre návštevníkov s autami je dostupné parkovanie priamo pri skanzene. Tí, ktorí sa rozhodnú ísť pešo zo Zuberca, musia počítať približne so 4 km cestou.

Viac informácií o múzeu, cenník vstupov a otváracie hodiny nájdete na webstránke https://muzeum.zuberec.sk

slowensko.sk