Poznáte mosty ponad Dunaj na Slovensku?

Poznáte mosty ponad Dunaj na Slovensku?

Mosty ponad Dunaj sú veľkolepým výtvorom človeka. Na Slovensku ich máme zatiaľ deväť, každý z nich je iný, no poslanie majú rovnaké, spájať a uľahčovať cestu. Viete, ako sa volajú?

Ako druhá najdlhšia rieka v Európe si Dunaj kliesni cestu aj naším územím a to len na krátkom úseku 178 kilometrov, ktorým lemuje južnú hranicu Slovenska s Rakúskom a Maďarskom. Hneď ako vstupuje na naše územie z Rakúska, naberá na hraniciach na svojich rozmeroch prítokom rieky Moravy, v Komárne ju posilňujú vody Váhu a v Štúrove do nej vteká Hron. Na jej brehoch vyrástli mestá Bratislava, Štúrovo, Komárno, ale aj veľdielo Gabčíkovo či hrad Devín.

V Bratislave čoskoro šiesty most

Dunaj začína svoju cestu v Nemecku v Čiernom lese. Jeho voda preteká Rakúskom, Slovenskom, Maďarskom, Chorvátskom, Srbskom, Bulharskom, Moldavskom a ústi deltou do Čierneho mora na hraniciach Ukrajiny a Rumunska. Nad jeho vodou vyrástlo v Európe množstvo mostov. V Bratislave je v súčasnosti päť funkčných mostov. 

Starý most niesol názvov Most Františka Jozefa, po prvej svetovej vojne ho premenovali na Štefánikov most, po druhej svetovej zas na Most červenej armády. K nemu pribudol Most SNP (ľudovo nazývaný nový most), na ktorom vyrástlo preslávené „ufo“, reštaurácia, z ktorej je nádherný výhľad na hlavné mesto. Neskôr dopomohol k uľahčeniu premávky v metropole Prístavný most pôvodne nazývajúci sa Most hrdinov Dukly. Ďalším a zároveň jediným betónovým mostom, ktorý máme nad Dunajom, je Lafranconi. V tomto miléniu sa Bratislava začala pýšiť mostom Apollo. 

Most SNP nad Dunajom
Most SNP v Bratislave

Mosty do Maďarska

Všetky štyri boli počas druhej svetovej vojny zničené nemeckým bombardovaním. Dnes nanovo vystavené slúžia ako hraničný priechod a spájajú dve krajiny. Cez Most v Medveďove je z okresu Dunajská Streda naskok autom do Győru. Maďarsko so Slovenskom spájal už dávno most nazvaný po cisárovnej Sissi známy ako Alžbetin most v Komárne, v ktorom plní svoju funkciu aj Železničný most. Štúrovo a Ostrihom od druhej svetovej vojny dlho nespájal žiadny most. Až v roku 2011 bol obnovený Most Márie Valérie a otvoril tak nové spojenie medzi mestami.

Alžbetin most nad Dunajom
Alžbetin most v Komárne

Nové mosty, ktoré uľahčia spojenie

Medzi Maďarskom a Slovenskom pribudne v Komárne tretí most cez Dunaj. Nový most by mal vyrásť aj v Bratislave ako súčasť pripravovaného mestského obchvatu. Niekoľko kilometrov za Prístavným mostom by mal napojiť budúcu diaľnicu D4 na Jarovce pri rakúskych hraniciach. Trasa povedie priamo ponad chránené močariská. Aj pre cyklistov by sa mal vybudovať v blízkej budúcnosti most medzi obcami Dobrohošť a Dunakility. 

Úlohou mostov je nielen spájať dva brehy, ale aj ľudí, národy, či krajiny a uľahčovať tak cestu, ako aj zlepšovať podmienky na rozvoj cestovného ruchu a podnikaniu. 

Gabriela Hlinčík

Som často na cestách, privátne aj pracovne. Vďaka svojej profesii – novinárčine, sa viem veľakrát dostať o čosi bližšie k ľuďom ako ostatní. Veľa sa pýtam a zároveň vďačne počúvam príbehy. Mnohé z nich sa ma dotkli a ovplyvnili, iné ma inšpirovali aj motivovali. Skrz ľudí spoznávam rôznorodosť či mágiu života, dozvedám sa o čarokrásnych a menej známych miestach na Slovensku a rada nechávam ľudí, aby skrz svoje vlastné slová, dojmy a pocity zdieľali s ostatnými miesta, na ktorých sa im páčilo a porozprávali o ľuďoch, ktorých obdivujú, či odporučili služby alebo produkty, s ktorými boli spokojní. Spojenie ľudského slova v interakcii s novinárčinou vnímam ako poslanie robiť „reklamu“ tým, ktorí budujú priateľské vzťahy a tomu, čo lahodí ľudským zmyslom a zaslúži si pozornosť.