Slovenský raj – raj na zemi

Slovenský raj – raj na zemi

V národnom parku Slovenský raj je vybudovaná najhustejšia sieť turistických chodníkov na Slovensku. Spolu je vyznačených 268,2 km turistických trás, 110 km cyklotrás a k tomu 13 náučných chodníkov s celkovou dĺžkou 89 km.

Územie Slovenského raja bolo osídlené už v dobe kamennej. Praveký človek tu našiel všetko potrebné: jaskyne pre úkryt, vodu, drevo a dostatok lovnej zveri. Nerastné bohatstvo umožnilo rozvoj tohto územia v novoveku. Bane na meď, železo, striebro, hlinu, alebo vápenec rozvíjali baníctvo, hutníctvo, lesníctvo, uhliarstvo a ďalšie remeslá.

Názov “raj” si územie nesie už od založenia kláštora v roku 1299. Kartuziánski mnísi totiž každý kláštor považovali za symbol raja na zemi. Mlčanlivý rád tu pôsobil 250 rokov. Aby sa kláštor s dobrou obrannou polohou nestal hniezdom lúpežných rytierov, dali ho v roku 1543 okolité mestá a šľachta zničiť.

Viac ako 400 rokov čakali zrúcaniny na svoje objavenie. Od roku 1983 sa tu začali archeologické práce a trvajú dodnes. Trás ku Kláštorisku je veľa, vedú z východiskových dedín Vernár, Podlesok, Čingov, Dedinky, Letanovce a Spišské Tomášovce. Tak ako všetky cesty vedú do Ríma, tak aj v Slovenskom raji vedú všetky ku Kláštorisku. Areál je voľne prístupný počas celého roka, v lete je návštevníkom k dispozícii aj odborný sprievod.

Výhľad prístupný pre každého

Najznámejším miestom Slovenského raja je bezpochyby Tomášovský výhľad. Výstup naň zo Spišských Tomášoviec nie je náročný a zvládnu ho deti i seniori. Trasa má 3,5 kilometra a je riadne značená.

Tomášovský výhľad sa nachádza v nadmorskej výške 680 metrov. Masív tvorí vápenec. Jeho skalná stena je dlhá viac ako 200 m, vysoká okolo 40 m a je takmer kolmá. Lezenie na skalu je povolené, pre jej zdolanie existuje vyše sto trás. Z plošiny Tomášovského výhľadu vidno rozsiahly komplex lesov Slovenského raja od Kolísok cez Čertovu sihoť, Kyseľ až po lesy na rozhraní Slovenského raja a Hornádskej kotliny. Pri dobrej viditeľnosti vidno aj Vysoké Tatry. Protiľahlému svahu Čertovej sihote dominuje skalný otvor jaskyne – významná paleontologická lokalita Čertova diera, ktorá nie je prístupná verejnosti. Jaskyňa je dôležitým zimoviskom netopierov.

Slovenský raj ročne navštívi až 600-tisíc turistov, preto sa môže stať, že Tomašovský výhľad bude preplnený. Pre výlet si preto vyberte menej frekventovaný čas. Národný park je prístupný od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka.

Tomášovský výhľad

Rokliny len pre skúsených turistov

Pri vstupe do Slovenského raja sa platí symbolický poplatok, v ktorom je však zahrnuté aj poistenie na zásah horských záchranárov v prípade úrazu.

Ak si trúfate na náročnú turistiku, skúste prechod roklinami Slovenského raja. Potrebná je pevná nepremokavá obuv, v zime mačky, čakan alebo aspoň turistické paličky. Na rozdiel od ostatných turistických trás je prechod roklinami možný len v smere nahor, proti prúdu potoka. Exponované úseky sú zabezpečené drevenými a železnými rebríkmi, reťazami, stúpadlami aj lávkami a chôdza po nich vyžaduje zvýšenú pozornosť a opatrnosť.

Najnavštevovanejšia roklina Slovenského raja je Suchá Belá. Trasa začína v stredisku Podlesok pri Hrabušiciach. Dlhá je takmer štyri kilometre s prevýšením 450 metrov. Namáhavá túra sa vám odmení pohľadmi na Misové vodopády, Okienkový vodopád, Korytový vodopád a Bočný vodopád.

slowensko.sk