Forgáčovci patrili k najstarším uhorským šľachtickým rodom, ktorý osem storočí vplýval na naše dejiny. Vychádzku na ruiny hradu môže...