Všetci poznáme prírodné živly. Voda, oheň, vzduch a zem však nemusí výhradne predstavovať to prvé na čo si spomenieme bez hlbši...