Brestovskú jaskyňu vytuneloval tok potoka v stredných a mladších štvrtohorách, ktorý sa aj v súčasnosti prediera jej spodnými časťam...